Jag erbjuder individuell terapi och parterapi samt behandling och utbildning i grupp, utifrån psykodynamiska samtal, affektfokuserad terapi, panikfokuserad psykodynamisk terapi-PFPP, mindfulness och ACT (Acceptance Committment therapy) på mottagning i centrala Malmö eller online.


Jag har många års erfarenhet av en rad olika typer av problematik, så som ångest, depression och nedstämdhet, trauma, högkänslig personlighet, stress och utmattning, ätstörningar, tvångstankar, låg självkänsla och relationsproblem.


Välkommen att kontakta mig på telefon eller mejl för ett första möte. Du behöver inte i telefon eller mejl beskriva din problematik om det inte känns bekvämt. Vid ditt första besök får du berätta om din problematik, dina bekymmer eller det du vill ha hjälp med. Jag lyssnar, ställer frågor och ger en sammanfattning av den bild jag fått av det du behöver hjälp med och på vilket sätt jag tänker att vi kan arbeta vidare tillsammans för att du ska komma till rätta med det som hindrar dig från att må bra.


Till mig kommer man utan remiss och terapin sker helt i egen regi.


Mitt förhållningssätt i det terapeutiska arbetet präglas av respekt, ödmjukhet och närvaro.


Varmt välkommen!
Catarina Malmberg

Catarina Malmberg 0733 - 78 82 72 mail@catarinamalmberg.se