Samtalsbehandlingar

Psykodynamiska samtal
Samtalsterapi är en terapiform som använder samtal för att komma till rätta med psykisk ohälsa och öka välbefinnandet. I en trygg och ickedömande miljö med din terapeut kan du tala fritt om dina problem och få hjälp att komma till rätta med det som hindrar dig från att må bra. I relation till terapeuten upptäcker du vem du är, hur du relaterar till andra, varför du blivit den du är, dina behov och hur du vill leva ditt liv nu och i framtiden. 

Jag arbetar med psykodynamisk terapi och affektfokuserad terapi. Det är viktigt att förstå sig själv och också viktigt att undersöka och lära känna de känslomässiga reaktioner som personer och situationer kan väcka. Självkännedom skapar lugn och tillit till det inre. Du behöver tillgång till din inre känslokompass för att navigera i livet och vardagen. Efter behandlingen kommer ditt inre vara en tillgång och hjälp för dig i stället för ett hinder.

 

 

Panikfokuserad psykodynamisk psykoterapi -PFPP

Behandlingen fokuserar på den psykologiska innebörden av en panikattack. Din ångest är i fokus i denna behandling och tillsammans förstår vi de bakomliggande orsakerna till dina ofta oförutsägbara ångestattacker. Förståelse för dessa bakomliggande känslor hjälper dig och panikattackerna avtar. Behandlingen är intensiv med regelbundna samtal under 12 veckor.

 

Parsamtal

Även i goda och kärleksfulla relationer kan det ibland bli problem med missförstånd, distans och konflikter som kan vara svåra att reda ut på egen hand. Detta kan hända i relation till din partner, en vän, ett barn eller en förälder. Tillsammans i samtalet tittar vi neutralt och icke dömande på det som hänt och det som är samt hur ni bättre kan nå fram till varandra. I samtalen fokuserar vi på att förstå de känslomässiga reaktioner som kan väckas i relationen och med hjälp av dessa skapa närhet och tillit i relationen.

Catarina Malmberg 0733 - 78 82 72 mail@catarinamalmberg.se