Mindfulness

Mindfulness handlar om medveten närvaro. Genom att vara medvetet närvarande i nuet kan du bli friare att välja hur du vill agera på det som händer i tankar, känslor och kropp i varje ögonblick. Mindfulness ger dig kunskaper att uppfatta och hantera dagliga situationer mer i samklang med dina värderingar och önskningar. Genom dina naturliga sinnen lär du dig handskas kreativt med stress och svårigheter.

Mindfulness är ett tillstånd, ett sätt att vara och kan definieras som en avsiktlig och icke-värderande uppmärksamhet på det som är just nu, där du är fullt närvarande i nuet och i dina sinnen. Ofta finns det medvetna eller omedvetna hinder för oss att vara närvarande i det som är just nu. Det skapar stress, som gör att vi på olika sätt försöker undvika eller fly från det vi upplever och känner. Med hjälp av mindfulness och dess förhållningsätt till det inre och yttre livet kan vi närma oss vårt inre, öka vår självkännedom, vilket minskar stress och ångest, och ger ett ökat lugn. Träningen är upplevelsebaserad genom övningar, meditationer och reflektionsövningar.

Jag erbjuder individuella samtal med mindfulness som grund på mottagningen men också träning i grupp på till exempel arbetsplatser eller i skolor.

Forskning visar att med ökat medvetenhet blir medarbetare mer kreativa och öppna. Konkurrensen om vart vår hjärna ska rikta sin uppmärksamhet ökar, och genom mindfulnessträning skapas förutsättningar för ökat fokus, arbetsminne och produktivitet. Träningen ökar också vår förmåga att känna glädje, empati och välbefinnande.

Catarina Malmberg 0733 - 78 82 72 mail@catarinamalmberg.se